Η φόρμουλα του υλικού τριβής είναι η ψυχή των τακακιών φρένων

211

Μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε φόρμουλα προϊόντος χρειάζεστε εδώ

Η εταιρεία λαμβάνει νέα προϊόντα υλικών τριβής ως κατεύθυνση έρευνας και ανάπτυξης όλο το χρόνο και συνεχώς καινοτομεί και βελτιστοποιεί τη φόρμουλα του προϊόντος, η οποία βελτιώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.Επιπλέον, υπάρχουν δοκιμές φόρμουλας, ανάπτυξη τεχνολογίας τύπων, εργαστήρια σύνθεσης κ.λπ., που μπορούν να καλύψουν τις προσαρμοσμένες ανάγκες σας για προϊόντα στο μέγιστο βαθμό και να αναπτύξουν νέα υλικά τριβής που είναι τα πλέον κατάλληλα για την αναβάθμιση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος.

Οχι.

Συνταγή

Πυκνότητα yg/cm3

Σκληρότητα HRM

Αντοχή dj/cm2

Συντελεστής εργασίας 1

Συντελεστής εργασίας 2

1

318

1,93±0,02

70-80

0,4-0,45

0.3

0,27

2

315

1,98±0,04

75-95

0,35-0,4

0,29

0,27

3

218

1,96±0,03

75-95

0,30-0,35

0,29

0,25

4

216

1,94±0,04

80-95

0,3-0,33

0,31

0,27

Οχι.

Συνταγή

Ευαισθησία φρένων

Δύναμη προϊόντος

Οικονομικός

Διάρκεια ζωής

γρ.β.φθορά/g

1

318

★★★★

★★★★★

★★★★

★★★★★

≤1,5

2

315

★★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

≤2.2

3

218

★★★★

★★★

★★★★★

★★★★★

≤2,5

4

216

★★★★

★★★

★★★★★

★★★★

≤2,8